Home / Album

Přijmeš pozvání?

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču.
Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře,
vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“

"Přijměte mě jako děti" vyzývá nás Bůh. My jsme ho přijali a naše životy se proměnily. A tuhle zkušenost se snažíme pomocí hudby přiblížit také ostatním lidem. Snad se na albu podařilo vyjádřit, jaké to je žít chvíle radosti i smutku, úzkosti i naděje, pochybností i úžasu s Bohem jako naším otcem.

Obsah CD

1 Pozvánka ke Králi [05:17] Text  / Akordy  / Slovo autora
2 Žalm 121 [04:47] Text  / Video  / Akordy  / Slovo autora
3 Kudy kam [04:55] Text  / Akordy  / Slovo autora
4 Víc Tě znát [04:32] Text  / Akordy  / Slovo autora
5 On je můj Pán [03:50] Text  / Video  / Akordy  / Slovo autora
6 Tobě patřím, Ježíši [03:54] Text  / Akordy
7 Jen s Tebou [03:40] Text  / Akordy

Kdo za tím stojí?

Členové kapely Rock Solid Band